អង្គការ ស៊ីអិនរ៉ូ សូមអំពាវនាវ ដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ សូមជួយបរិច្ចាគថវិការមកអង្គការដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន CNRO appeals for funds from generous persons to support CNRO’s activities for promoting and protecting integrity and social justice in Cambodia

លិខិតរបស់អង្គការស៊ីអិនរ៉ូ ថ្វាយព្រះសំណូមពរព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះមេត្តាគួរ​កុំអាលឡាយព្រះហស្ថ​លេខាលើច្បាប់ ស្តីពី លក្ខន្តិក:ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញា ច្បាប់​ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនិង ច្បាប់ស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា​នៃអង្គចៅក្រម។

សំរាប់ខ្លឹមសារលិខិតទាំងស្រុង
CNRO’s letter on its lobby and advocacy with the King of the Kingdom of Cambodia relating to 3 Laws for governing court in Cambodia.
(translated letter in English)

 CNRO's activitives
 
 

THE CAMBODIAN NATIONAL RESEARCH ORGANIZATION (CNRO)
Mr. Heang Rithy, Ph. D, president of CNRO
E-mail: dr.rithyheang@ymail.com
 

CNRO has been being led by Ph.D Heang Rithy, he is an active person of human rights and democracy protection in Cambodia.
It is note-worthy to point out that he is an outspoken and strong legal advocacy for rule of law in Cambodia


The Cambodian National Research Organization. Accronym is ( CNRO ) was established on January 10th 2001 and to be listed to the Ministry of Interior on March 1 st 2001. CNRO is a non-governmental, non-profit and non-partisan organization; it is a human rights organization. The main goal and adjectives are to promote and protect integrity and social justice especially promote and protect Constitutional Monarchy​​​​​​​​​​ followed by the activities of the former-king Norodom Sihanouk
 
Dr. Heang Rithy led members of the Committee Strict Law Enforcement for Human Rights in Cambodia (CSLHRC) of amount 11 persons to meet with ex-king Norodom Sihanouk on 31st July 2007 at the royal palace relating to the promotion and protection of human rights and democracy in Cambodia.

On February 2nd , 2006 Dr. Heang Rithy and his colleagues had an audience with his royal majesty Prahbat Norodom Sihamony in order to request his intervention to the Royal Government of Kingdom of Cambodia to drop charge and amnesty to Excellency Sam Raingsy, president of Sam Raingsy Party,
Mr. Kim Sokha, president of Cambodian Center for Human Rights (CCHR), Mr. Mam Sonangdo, director of Beehive Radio, Mr. Rong Chhun, president of Cambodian Teacher Association, Excellency Cheam Channy parliamentarian, Excellency Dr. Say Bory, Excellency Chea Poch, Prince Sisovat Thammekor; Mr. Cheam Mony, president of Cambodian Free Union Worker, Mr. Yeng Virak, president of Community Legal Education Center, Mr. Man Nath, president of Cambodian Border Protection Organization, and Mr. Ear Channa, deputy secretary-general of Student Movement for Democracy; Mr. Pha Ngountheang, deputy-president of CCHR. As a result, all the above human rights and democracy activists were dropped charge and released from Prison due to the afford of the committee and his Royal majesty Sihamony did these
   

Dr. Heang Rithy, president of CNRO had an audience with his Royal Majesty Prahbat Norodom Sihamony

Dr. Heang Rithy was bringing Mr. Kem Sokha, Ex-president of CCHR and Vice-president of Cambodia National Rescue Party , Mr. Mam Sonangdo, Mr. Rong Chhun from preysar prison